MİRAS YOLUYLA TAPUDA İNTİKAL İŞLEMLERİ

Miras, kişinin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade eder. Miras, mirasçılara kendiliğinden ve bir bütün olarak geçer. Mirasçıların miras üzerindeki mülkiyeti elbirliğiyle mülkiyet halidir. Elbirliğiyle mülkiyet halinde mirasçıların malvarlığı üzerinde belirli payları olmayıp her biri mirasın tamamı üzerinde hakka sahiptir.

Eğer tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın sahibi ölürse, mirasın veraset ilamı ya da mahkemeden çıkan veraset belgesinde bulunan mirasçılara intikaline miras intikali denmektedir. Miras intikali bedelsiz bir iktisap olarak adlandırılır. Mirasçıların tapuda intikal işlemlerini yapabilmeleri için önce o yer üzerinde gerçekten pay sahibi olunduğunu belgeleyen “mirasçılık belgesi” almaları gerekmektedir. Mirasçılık belgesi diğer bir adıyla “veraset ilamı”, sulh hukuk mahkemelerinde açılacak bir dava yoluyla alınabileceği gibi noterlerden de alınabilmektedir.

Tapu sicillerinin güncel ve düzenli tutulması amacıyla getirilen düzenleme uyarınca ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri, ölüm halinde miras bırakanın adına kayıtlı taşınmazın iki yıl içerisinde mirasçıları tarafından tapuda intikali yapılıp kendi adlarına kayıt yaptırmamaları durumunda yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi alıp mirasçılar adına tescil işlemi yapabilecektir. Ancak uygulamada tapu müdürlükleri, iki yıl geçmesine rağmen yoğunluktan ötürü bu işlemi çoğu zaman gerçekleştirmemektedir. Bu durum ise çoktan vefat etmiş kimselerin üzerinde aktif taşınmaz kayıtlarının bulunmasına sebebiyet vermektedir. Hatta bazı durumlarda mirasçılar zamanında veraset ilamıyla mirasçılık işlemlerini yapmalarına rağmen bazı taşınmazların intikal etmediği durumlar ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda intikal işlemlerini eksik yapan mirasçılar, miras bırakanın intikal ettirilmeyen taşınmazından haberleri dahi olmadan hayatına devam edip gitmekte, yıllarca taşınmaz miras bırakanın üzerinde öylece beklemektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına intikal işlemleri yapılırken avukat yardımı alınmasını tavsiye ediyoruz.

İntikal işlemleri için tüm mirasçıların imzası/yazılı onayı gerekir mi?

İntikal işlemleri için tüm mirasçıların yazılı onayına veya imzasına gerek yoktur. Mirasçılardan herhangi biri veraset ilamını alabileceği gibi, intikal için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne de tek başına baş vurabilir.

İntikal için gerekli belgeler nelerdir?

 1. İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz mallarına da ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı
 2. İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu
 3. Mahkeme veya noterce verilmiş mirasçılık (veraset) belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği
 4. İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge
 5. Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan    mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar   son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı
 6. Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası
 7. veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden alınan belge

İntikal işlemlerinde masraflar ne kadar tutar?

Her ne kadar Taşınmaz malların miras yoluyla intikali, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre herhangi bir harç ve vergiye tabi değilse de intikal konusu taşınmaza ait vergi borcu vs. varsa ödenmesi gerekecektir. Bunun için taşınmazın bulunduğu belediyeye giderek belediyenin emlak servisinden taşınmazın rayiç bedel yazısı talep edilir. Taşınmazın emlak vergi borcu olmadığını ve rayiç bedelini belirten belge belediyece düzenlenerek size verilecektir. Eğer emlak vergi borcu var ise, öncelikle bu borç ödenmelidir. Daha sonra belediyeden alınan bu belgelerle veraset ve intikal vergisi ile taşınmazın ilişiğini kesmek amacıyla murisin ölmeden önce ikamet ettiği yerdeki veraset ve intikal vergi dairesine gidilir ve veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden belge alınır. İntikal için tapu sicil müdürlüğüne başvuru sırasında bu belge de başvuranın yanında bulunmalıdır. İntikal işlemi için tapu sicil müdürlüğünce başvurucudan yalnızca döner sermaye ücreti istenecektir.

Tüm bu adımlar doğru şekilde yerine getirilip başvuru tamamlandığında intikal işlemleri tapu sicil müdürlüklerince yapılacak ve mirasçılara yeni tapu çıkarılacaktır.

69 People reacted on this

 1. Merhaba. Babam 5 sene önce vefat etti. Ondan kalan evin intikalini henüz yapmadık. Belli bir süresi var mı ? Şu an yapsak sorun yaşar mıyız ?

   1. Kişi ölmeden önce malın satışını yaptığında veraset ilaminda satılan mal miras olarak çıkıyor mu? Selanikten kalan mallarimiz vae 1945 satilmis diyorlar ama 1996 da alinan verasette satidildi denilen mallar delerinden babalarina ve çoçuklarina kalanmirasçıların uzerine çıkıyor ve bu iş olma diye bizi geri dönduruyorlar tapida arşive girmek için bizden para aldilar el altindan 10 bin tl biz para vermekten avukatlar tarafindan kandırlmaktan çok maduruz ve bu yerler karaburunda deniz kenarinda çok para eden yerler ve hep sonucsuz kalıyor lütfen bize yardım edin gerekirse elimizdeki belegelride gönderelim

   2. Merabalar biz babamın üzerine olan evi öldükten sonra intikal ettik dört kişiye tapu bölündü ama web tapudan baktım hisse payi 1/1 diyor ikinci sorumda ayrıca babamm üzerine 3 arsa var mirasçısı görünüyorum tarih 2009 yazıyor babam 2008 de öldü bu yerlerden de hiç haberimiz yok zaten tesis kadastrosu yazıyor anlamadım yardımcı olurmusunuz

  1. Mrb lar ebru hem babam dan kalan evi annem ve ben üstümüze aldık bizden hem donersermaye ve tapu harcı aldılar sizce uygunmudur

  1. Merhaba,
   Dedem ölünce kalan taşınmazlar üzerinde dedemin kardeşinin çocuklarının isimleride çıkıyor,vakti zamanında dedemin babası bu yerleri iki kardeşe bölüştürmüş ama dedem resmi olarak üzerine almamış.
   Şimdi biz (babam ve amcam) bu yerleri üzerimize almak istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz.

 2. Mrb bize babaanemden mülk kaldı babamda vefat edince tamamıyla mirasa bizde ortak olduk amcam bir parça mal satılacak imzanız gerek diyerek hepimiz topladı tapuya gittik orda diğer kalan mallarinda ona verilmesi için düzenlenen evraklar çıktı orda öğrendik hepsi imza attı bizde atmak zorunda kaldık ona göre mallarda hala hakkımız var ama hukuken hiçbir hakkımız kalmadı hepsini ona verdik biz ilerde bunun için dava falan açabilir miyiz yardımcı olurmusunuz?

  1. Bu bilgilerle kesin bir şey söylemek zor Leyla Hanım. Ancak muvazaa veya sebepsiz zenginleşmenin şartları varsa bir dava ile hakkınızı aramanız doğru olacaktır. Bu konuda mutlaka hukuki destek almanızı öneririz.

  2. Merhaba, dedemden miras kaldi. Babam dedemden őnce vefat etto sonra babaannem vefat etti. Simdi 4 amcam ve annem ve ben ortak olduk. Miras 5e bőlűnecek. 4 amcamlara. 5 inci pay annem 1/4 ve bana 3/4 . Aramızda anlaştık ve bize 1 tarla dűştű annemle. Ben vekaleti amcama verdim benim için morası alıp tapuyu űzerime alsın diye. Annem bana devir etmek istiyor payını, nasıl yapmamız gerekiyor bu işlemi.
   Ve bir soru daha amcalarım kendi paylarını alınca benim de payım alınınca. Annem komseye vekalet vermedi ve başka şehirde acaba tapuyu hemen mi devir alması gerekiyor űstűne bor kaç ay sonrada alabilirmi eger devir işlemi műmkűn olmassa. Teşekkűrler.

 3. Babam vefat etti satış için tapu intikal etmek gerekliymiş Tapu Müdürlüğündeki Sorumlu Bir tek benim bilgilerimi alıp Tapu İntikal Ettiriyor Mesaj geleceğini söylediler gelince de bir ücret ödeyeceksiniz dendi Bu Mesaj Tapu İntikal Mesajı Ne Kadar Sürede Geliyor..

  1. İntikal işlemi için yalnız bir mirasçının başvurması yeterlidir. Bahsettiğiniz ücret tapu harcı olabilir. Bu mesaj tapunun devri işlemi yapıldığı esnada geliyor. Tapu müdürlüğünün yoğunluğuna göre mesajı alacağınız süre değişebilir.

  2. Merhaba

   Babam vefat etti,biz üç kardeş evin annemin üzerine geçmesini istiyoruz.Hep birlikte başvurmak yeterli mi yoksa önceden hakkımızdan vazgeçtiğimize dair bir belge de almak gerekiyor mu?

 4. üç yıl önce annem vefat etmişti, veraset ilamı çıkartıldı. Mirasçı olarak babam, ben ve kardeşim belirlendi. Beyanname verildi ama intikal yapılmadı. Bu arada mirasçı olan babam da vefat etti, şimdi onun içinde veraset ilamı çıkarılmakta ama annemden kalan intikali yapılmamış ve babamın mirasçı olarak görünenlerin intikal işlemi nasıl yapılacak.

  1. Vergi dairesinden hem annenizin hem de babanızın veraset ilişiğini kesmeniz gerekecek. Annenizden intikal eden taşınmazlar size ve kardeşinize eşit pay halinde intikal edecektir. Babanızdan kalan başkaca mallar varsa aynı intikal işlemlerini babanız için ayrıca yapmalısınız.

   1. Anneniz icin guncel durumu gosteren mirascilik belgesi cikarin, babaniz mirasci olarak gorunmuyecektir yeni mirascilik belgesinde, webtapu uzerinden gerekli belgeleri yukleyerek basvuru yaparak intikal islemini yapin

 5. Merhaba, dedemden miras kaldi. Babam dedemden őnce vefat etto sonra babaannem vefat etti. Simdi 4 amcam ve annem ve ben ortak olduk. Miras 5e bőlűnecek. 4 amcamlara. 5 inci pay annem 1/4 ve bana 3/4 . Aramızda anlaştık ve bize 1 tarla dűştű annemle. Ben vekaleti amcama verdim benim için morası alıp tapuyu űzerime alsın diye. Annem bana devir etmek istiyor payını, nasıl yapmamız gerekiyor bu işlemi.
  Ve bir soru daha amcalarım kendi paylarını alınca benim de payım alınınca. Annem komseye vekalet vermedi ve başka şehirde acaba tapuyu hemen mi devir alması gerekiyor űstűne bor kaç ay sonrada alabilirmi eger devir işlemi műmkűn olmassa. Teşekkűrler.

 6. Selamlar sayın avukat. Annem 10 yıl önce vefat etti üzerine kayıtlı 3/2 h ise var birde şahin. marka araç ve motosiklet var varveraset ilamı nı çıkardık biz iki kardeşiz taşınır işlemleri nasıl yapılır saygılarımla

 7. Sorum şu ki…babam çiftçi idi vefat etti ve çiftçi kayıt sistemine kayıt olmam için.. ilçe Ziraat odası başkanlığa gittim … kayıt olabilmem için tapulari intikal yaptırmam gerektiğini söylendi..tabu ya gittim onlarda intikal için son ikamet ettiği yerdeki vergi dairesine gitmem gerektiğini söyledi.. vergi dairesi bana birtakım evraklar dolacak ve verasetciler imzalayacak dedi… onları hallettim .. noterden veraset kağıdı aldım… hepsini vergi dairesi verdim 10 gün sonra gel sonucu alırsın dediler…. bizim satış işlemi falan olmayacak sadece çiftçi kayıt sistemine kayıt olmam için bütün bunları yapmama gerek varmı… vergi dairesinden ilişiği kesme veya borcu yoktur evraği vermeleri benim için yeterli olmazmiydi…??

 8. Bey Hayırlı günler ben miras davası hakkında size soru soracaktım bi miras davasında mirasçılar 100ün üzerinde olursa bu davada ölen kişinin isim düzeltmesi bu 100 yada 150 kişiden biri vekalet vermesse bankada parada varmış bu paylaşılabilirmi vekalet vermelerimi gerek yoksa 100de 50yi geçerse miras paylaşılırmı Türkiyenin çeşitli illerinde hatta yurt dışında bile mirasçı varmış Şimdiden teşekkürler .Acilen cevabınınızı bekliyorum
  [10/10 10:04] Fahri Mine Rabia Veysel🔅☕: Davada isim düzeltmesi

 9. İnternet üzerinden veraset intikal beyannamesi verdim. Bir yıl oldu. Fakat sorguladığımda hiçbir vergi miktarı görünmüyor. Beyanname işlrme alınmamış olabilir mi? Bu durumda 3 yılda ödrnmesi gereken vergi gecikecek. Tapu dairesi de 2 yıl zaman tanıyor intikal için. Sorun çıkar mı?

 10. Merhabalar.Babam 18 nisan 2021 de vefat etti. Noterden veraset ilanimi cikardik.Veraset ve intikal vergiside odendi ve ilisigi kesildi.Sadece tapudan intikali kaldi.Bunun bir suresi varmi .Bu yil cikmadan uzerimize alinmazsa 2022 yilinda veraset ve intikal vergisi bir daha mi odenecek bunlari aydinlatirsaniz cok memnun olurum. Simdiden tesekkur ederim.

 11. Merhaba. Anneannem vefat etti. Anneannemin babasından kalma tarlalar var fakat bunlar mirasçılara geçmemiş henüz. Yani anneannemin üzerine kayıtlı olan bir şey yok şuan. Dayım annesinin payını istiyor ve bunu alabilmek için de bütün kardeşlerinin imzası gerek diyor. Kendi payını alabilmesi için başvuruda bütün kardeşler imza vermek zorunda mı? Annem payına el konulmasından tedirgin ve bu yönde de diğer kardeşlerce fikir birliği ve baskı var.

 12. Merhaba,
  10 yıl önce baba vefatından sonra mevcut olan gayrimenkul Anne ve 3 kardeş arasında Veraset İntikal Davası ile eşit bölünerek paylaşıldı ve gerekli resmi evrak alındı. Bir ay önce Anne de vefat etti. Şimdi Anne’ye düşen payın diğer 3 kardeş arasında tekrar eşit dağıtımı için ne yapmak gerekiyor? Adım adım nasıl bir yol izlenmeli? Gayrimenkul şu an için herhangi bir satış durumunda değil. Yapılması gerekenler için bir süre var mı yoksa gayrimenkul satışa çıkacağı zaman ölen varisin payının kalan varislere dağıtımı yapılabiliyor mu?
  Teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.

 13. Merhaba iyi günler tapuda halam ölmeden önce anneme ben ölünceye kadar benimdir ben öldükten sonra gelinimindir diye ihtifak hak koymuştur suan halam oldu ev anneme kaldi Evi sattık ama veraset ilami istediler çıkartamiyoruz oğlu var 1 tane oda tc vatandaşlığından çıkmış ve 45 50 yıldır görüşmüyoruz haberde alamıyoruz halamın erkek kardeşi veraset ilanında bulunabilir mi ? LUTFEN YARDIMCI OLUN

 14. BENİM 1/2 HİSSEM DİGER 4 HİSSEDARIN HERBİRİNİN 8/1 HİSSESİ OLAN TARLA VASFINDA OLAN ARAZİ İÇİN IZALE-İ ŞUYU DAVASI AÇTIM. FAKAT ORTAKLAEDAN İKİSİ HAYATTA İKİSİ VEFAT EYMİŞTİR VARİSLERİ İNTİKAL YAPTIRMAMIŞTIR. NE YAPMAM LAZIM?

 15. Merhaba Annemiz vefat etti , 2 evi var kendi üzerine. Normalde bana kardeşime ve eşine kalacak. Ancak annemin sözlü vasiyeti sebebi ile 2 evi kardeşimimle 1 ev onun 1 ev benim olmak üzere anlaştık. Annemin Eşi de kabul etti. Şimdi kendisinin miras payını devretmesi lazım biz sonra evleri alacağız ama üstümüze belirlenen evleri almak için alım satım diyorlar, noter bana gelin miras payının devri işlemi yapalım diyorlar, tapuyu arıyorum öyle olmaz intikal sonra devir diyor bu çok saçma çıkamadık işin içinden

 16. mrb avukat bey dedem babasından miras kalan haklarını şahsıma sattı ödemeyide banka aracılığıyla yapmış bulunmaktayım. lakin tapu yıllar önce ölen babasından intikal yapılmamış durumda nasıl bir yol izleyebiliriz.

 17. merhaba
  biz intikal yaptık mirasçılar satışı bana yapacak fakat web tapudan işlem yapmanız lazım dedi
  peki web tapudan hangi bölümü işaretleyeceğiz mirasçılar bana vermesi için.

 18. Annem ve babam öldü. Beş kardeşe üç mülk miras kaldı. veraset intikali için başvuru yaptık tapuya. Tapular nasıl düzenlenecek. Beş kişi üç mülke tapu mu cikacak. tapu müdürlüğü bunu nasıl belirliyor.

 19. Merhaba babam 2021 ağustosta vefat etti.köyde bir ev var biz istanbulda yaşıyoruz memlekete intikal için gittik ilmuhaber kağıdı onaylattık muhtara tapuya verdik ertesi gün istanbula döndük tapudan aradılar 2 şahit getirmeniz gerek dediler ya getirirsiniz yada mahkeme yoluyla halledersiniz dediler bizimde köyde tanıdık yok kac senedir gitmedik bu işlemi mahkeme yoluyla nasıl intikal ettiririz yada mümkün mü böyle bir durum ?

 20. Merhaba biz 3 kardeş 1 ‘de Annem var.Babam’dan kalan 1 Araç var.Araç 100.00TL değerinde
  Ben en büyük Abileriyim.Fakat erkek kardeşimin 50.000TL Elden Borcu var 11
  Yıldır ödemiyor.Kardeş olduğu için borç senet ve yok.Miras kalan araç’ tan öde borcunu diyorum.Ödemiyor.Ve Miras Kalan arabayı diğer aile bireyleri desteğiyle kaçırdı.Kendi Evinin önünde veya başka biryerde saklıyor. Arabayı ‘da üzerimede alamıyor.7 ay oldu babam vefat edeli arabayı hiç görmedim.Ne yapabilirim.Arabayı sakladığı gasp ettiği için maddi manevi tazminat davası vs. açabilirmiyim.Bilgi verebilirseniz bir yol gösterirseniz memnun olurum.

 21. Merhaba. Bize baban 1 ev kaldı ama hisse takılarınızı almadık 4 kişiyiz hepimizin imza vermesi lazimmi hisse tapusu çıkarmak için

 22. Annemin anneannesi üzerine tapulu 60 bin küsur m²lik taşınmaz tarla mevcut ve bu arazi içinde bize ait yaklaşık 6000 m² arazi hissesi var ve aktif olarak tarafımca kullanılmakta. Annem 2018de vefat etti ve intikal yaptırmak gerekiyormuş, henüz öğrendim ve daha yaptırmadım. TKGM uygulaması üzerinden annemin TCKN ile araştırdım fakat annemin adına vaktiyle intikal yaptırılmamış. Şimdi ben kendi adıma intikal yaptırabilir miyim? Noterden veraset ilamı almak ücretli mi?

 23. Annemin yillardir suren miras davasi vardi. Biz davayi hiç takip etmedik adres degisikliginden dolayi mahkemeden gelen bilgiler bize ulasmadi. E devlette tesadufen Eylul 2021 de annemin üzerine 10 adet taşinmazin intikal oldugunu görduk. Paylasilamayan diger bir miktar malin davasi icin de mayisa gün verilmis. Intikal olanlarin tapusunu cikarmadan ne kadar süre bekleyebiliriz ? Süren davanin sonucunu bekleyip toplu ilgilenmek istiyoruz.

 24. Merhaba 2010 yılında vefat eden babamdan kalma müşterek tapulu tarla var altı kardeşiz birinin hissesini 2012 yılında satın aldım ama hiçbir resmi işlem yapmadık. Satın aldığım hisseyi üzerime nasıl alabilirim alabilmem için 6kardeşde birliktemi gitmeliyiz. Birde mişterek tapuyu kendi üzerimize alabilirmiyiz teşekkür ederim

 25. Veraset yoluyla intikalllerde taşınmazın olduğu tapu dairelerinemi gidiliyor yoksa herhangi bir tapu dairesi yapabilirmi

 26. İyi günler. Veraset ilamında yer alan mirasçılar 3 kişi olup tapu devrini bu 3 kişiden sadece birisi kendi üzerine yapabilir mi? Diğer 2 kişi veraset ilamıyla devam edebilir mi?

 27. Dedemden kalma arazi var ve annem veiki dayım 2014ten once vefat etti. Simdi tapuyu çıkarmak için hepimizin hayatta olan dayıma vekalet vermemiz gerekiyormus. Sonra bizim adımıza hisseli tapu cikarilacakmis. Simdi dayıma verecegim vekalette kimseye devredilemez ve satılamaz diye yazdirirsam, dayım bana hissemi vermek zorunda kalır mı yoksa kendi adina geçirip vermemezlik yapma hakkına sahip olabilir mi?

 28. Dedemden kalma arazi var. Annem ve iki dayım 2014’ten önce vefat ettiler, iki dayım ise şuan hayattalar. Araziden herkes hakkı olan hisseyi almak istiyor. Bunun için hepimizin bir dayıma vekalet vermesi gerekiyormuş tapuyu cikarmak icin ve daha sonra dayimdan tekrar bize geçecekmiş hakkımız olan hisseler. Vekalet verdiğimde dayımin bana hakkim olan hisseyi vereceginden nasıl emin olabilirim? Ne yapmam gerekiyor bunun için?

 29. Merhaba ,
  Annemden kalan yazlık dairenin tapusu kat irtifakı tapusu ,4 kardeşiz, hepimiz tapuyu ev sahibi olmayan tek kardeşimizin üzerine geçirmeyi istiyoruz bunun için hangi işlemleri yaptırmalıyız tapuda?

 30. Merhaba anneanneme ve kardeşlerine babasından koy evi ve arsası kaldı. Anneannem öldu diğer kardeşleri erkek kardeşlerine [annemin dayısı] orayı bağışlamak istiyor. Annem hakkını bağışlamak istemiyor. Böyle bir durumda yine de dayısı köy evini alabilir mi

 31. İntikal işlemi sırasında taşınmazlara ait tapular varislere ayrı ayrı verilebiliyor mu? Yoksa intikal işlemi bittikten sonra varisler ayrıca tapudan ayrı ayrı tapuları kendi üzerlerine almalarımı gerekir?

 32. Merhaba babamdan kalan,henüZ kardeşlere intikal etmemiş bir binamız
  Var.Evin tek tek daire olarak,ya da binanın tümünün satışı ile ilgili anlaşa
  mıyoruz. Ben bağımsız olarak,miras intikali alıp,payıma düşen daireyi/daireleri onay almaksızın satabilir miyim?
  Teşekkürler

 33. Merhabalar, ananem öldü 3ay geçti annem ve kardeşi veraset çıkardı ancak intikal yapılmadı. İntikal süresi varmıdır ? Birde evler dışında ananemin oturduğu evdeki eşyalar ile ilgili anlaşmazlığa gidildi. Mahkemeye gidilmeden Mirasçılar evden eşya alabilir mi? Yada taraflardan biri mahkemeye gitti diyelim evler ile ilgili anlaştık eşyaları bölüşemiyoruz deyip eşit şekilde pay edilmesi sağlanabilir mi

 34. Merhaba annem hayatta ama yaşlı ve hasta 4 kız kardeşiz ben, bir ablam ve annem çok zahmet ve zorluk çekerek beş kuruş parasız kalarak gece gündüz çalışıp ev yaptırdık tapu annemin üzerine fakat eve bir kuruş dahi faydası dokunmayan diğer iki ablam şimdiden evden hak istiyor hatta bir tanesi eve yerlesecegini söylüyor buna kesinlikle razı değilim ama annem sesini çıkaramıyor annemin imzası gerekmeden sadece ben mirasçı olarak tapuyu benim ve ablamın üzerine geçirme şansım varmı acaba

Leave a Reply:

Your email address will not be published.